Харш

Ийм нэртэй хотын тухай үзэх бол Харш (хот)-ыг дарна уу.

Харш — өндөр хэрэм цайз. Орд харш гэх холбоо үг ч байдаг.