Ховор металл


Энэ нь байгальд дахь тархалт багатай металлуудыг хэлнэ. Ховор металуудад - Хэцүү хайлдаг металууд (Mo, W, V, Nb, Ta, Zr) - Хялбар хайлдаг металууд (Sr стронци Sc сканди, Rb рубиди, Cs цезий) - Радио идэвхит металууд (Ge германи, Ga галли, Hf гафни, In инди, La лантан, TL талли, Re рени, Ce цези)