Хойд Сото хэл

Хойд Сото

Sesotho sa Leboa
Яригддаг газар:  Өмнөд Африк 
Бүс: Гаутенг
Лимпопо
Мпумаланга
Нийт яригчид: 4,208,940
Хэлний бүлэг: Нигер-Конго
 Атлант-Конго
  Бенуэ-Конго
   Бантоид
    Өмнөд Бантоид
     Банту
      Өмнөд Банту
       Сото-Тсвана
        Сото
         Хойд Сото 
Албан ёсны статус
Албан ёсны хэл байдаг газар:  Өмнөд Африк
Зохицуулдаг газар: Пан Өмнөд Африкийн Хэлний Зөвлөл
Томьёолбор
ISO 639-1: байхгүй
ISO 639-2: nso
ISO 639-3: nso
Хойд Сото хэлний Өмнөд Африз дахь газар зүйн тархалт: Гэртээ хойд Сото хэлээр ярилцагчдын эзлэх хувиар.
Хойд Сото хэлний Өмнөд Африк дахь газар зүйн тархалт: Гэртээ хойд Сото хэлээр ярилцагчдын нягтшилаар.

Хойд Сото буюу Педи, Сепеди (Sesotho sa Leboa) нь Өмнөд Африкийн албан ёсны хэлнүүдийн нэг бөгөөд тус улсын Гаутенг, Лимпопо, Мпумаланга мужуудад 4,208,980 хүн тус хэлээр ярилцдаг (2001 оны хүн амын тооллогын дүн).