Холбох програм хангамж

Холбох програм хангамж (Англи: Middleware) бол янз янзын эх сурвалжийн програм хангамжуудын хамтарсан зөв ажиллагааг бататгахыг зорилт болгодог үйлдлийн систем болон хэрэглээний програмын хоорондох иерархид тодорхой байр эзэлдэг програм хангамж юм.