Холбох програм хангамж

Холбох програм хангамж (англ. Middleware) бол янз янзын эх сурвалжийн програм хангамжуудын хамтарсан зөв ажиллагааг бататгахыг зорилт болгодог үйлдлийн систем болон хэрэглээний програмын хоорондох иерархид тодорхой байр эзэлдэг програм хангамж юм.