Хэрэглэгч:Dolce

    Tireless Contributor Barnstar.gif Цуцашгүй нэмэрлэгч одон
    Эрхэм Dolce таны Монгол википедиаг хөгжүүлэхэд гаргаж буй хөдөлмөр зүтгэлийг тань үнэлж, Цуцашгүй нэмэрлэгч одон олгож байна. Хүлээн авна уу. --Зоригт 16:16, 20 Аравдугаар сар 2009 (UTC)
    Чингис хаан Энэ хэрэглэгч Монгол хүн.