Хэрэглэгч:Ultratomio/Ёкозүна

Д. Тоглогч Япон хэл
1 дэх Акаши Шиганосүкэ 明石志賀之助
2 дэх Аякава Горожи 綾川五郎次
3 дэх Марүяма Гонтазаэмон 丸山権太左衛門
4 дэх Таниказэ Кажиносүкэ 谷風梶之助
5 дэх Оногава Кисабүро 小野川喜三郎
6 дэх Оономацү Мидориносүкэ 阿武松緑之助
7 дэх Иназүма Райгоро 稲妻雷五郎
8 дэх Ширанүй Дакүэмон 不知火諾右衛門
9 дэх Хидэнояма Райгоро 秀ノ山雷五郎
10 дэх Үнрю Хисакичи 雲龍久吉
11 дэх Ширанүй Кооэмон 不知火光右衛門
12 дэх Жинмакү Кюгоро 陣幕久五郎
13 дэх Кимэнзан Танигоро 鬼面山谷五郎
14 дэх Сакайгава Намиэмон 境川浪右衛門
15 дэх I Үмэгатани Тоотаро 梅ケ谷藤太郎(初代)
16 дэх I Нишиноүми Кажиро 西ノ海嘉治郎(初代)
17 дэх Конишики Ясокичи 小錦八十吉
18 дэх Оодүцү Ман-Эмон 大砲万右衛門
19 дэх Хитачияма Таниэмон 常陸山谷右衛門
20 дэх II Үмэгатани Тоотаро 梅ケ谷藤太郎(二代目)
21 дэх Вакашима Гонширо 若島権四郎
22 дэх Тачияма Минээмон 太刀山峰右衛門
23 дэх Оокидо Мориэмон 大木戸森右衛門
24 дэх Оотори Танигоро 鳳谷五郎
25 дэх II Нишиноүми Кажиро 西ノ海嘉治郎(二代目)
26 дэх Оонишики Үйчиро 大錦卯一郎
27 дэх Точигияма Мория 栃木山守也
28 дэх Оонишики Дайгоро 大錦大五郎
29 дэх Миягияма Фүкүмацү 宮城山福松
30 дэх III Нишиноүми Кажиро 西ノ海嘉治郎(三代目)
31 дэх Цүнэнохана Кан-Ичи 常ノ花寛市
32 дэх Таманишики Сан-Эмон 玉錦三右衛門
33 дэх Мүсашияма Такэши 武蔵山武
34 дэх Минаногава Тозо 男女ノ川登三
35 дэх Хүтабаяма Садажи 双葉山定次
36 дэх Хагүрояма Масажи 羽黒山政司
37 дэх Акиноүми Сэцүо 安藝ノ海節男
38 дэх Терүкүни Манзо 照國万蔵
39 дэх Маэдаяма Эигоро 前田山英五郎
40 дэх Азүмафүжи Кин-Ичи 東富士欽壱
41 дэх Чиёнояма Масанобү 千代の山雅信
42 дэх Кагамизато Киёжи 鏡里喜代治
43 дэх Ёшибаяма Жүнносүкэ 吉葉山潤之輔
44 дэх Точинишики Киётака 栃錦清隆
45 дэх I Ваканохана Канжи 若乃花幹士(初代)
46 дэх Асашио Таро 朝潮太郎
47 дэх Кашивадо Цүёши 柏戸剛
48 дэх Тайхо Кооки 大鵬幸喜
49 дэх Точиноүми Терүёши 栃ノ海晃嘉
50 дэх Саданояма Шинмацү 佐田の山晋松
51 дэх Таманоүми Масахиро 玉の海正洋
52 дэх Китанофүжи Кацүаки 北の富士勝昭
53 дэх Котозакүра Масакацү 琴櫻傑将
54 дэх Важима Хироши 輪島大士
55 дэх Китаноүми Тошимицү 北の湖敏満
56 дэх II Ваканохана Канжи 若乃花幹士(二代目)
57 дэх Миэноүми Цүёши 三重ノ海剛司
58 дэх Чиёнофүжи Мицүгү 千代の富士貢
59 дэх Таканосато Тошихидэ 隆の里俊英
60 дэх Фүтахагүро Коожи 双羽黒光司
61 дэх Хокүтоүми Нобүёши 北勝海信芳
62 дэх Оонокүни Ясүши 大乃国康
63 дэх Асахифүжи Сэйя 旭富士正也
64 дэх Акэбоно Таро 曙太郎
65 дэх Таканохана Коожи 貴乃花光司
66 дэх Ваканохана Масарү 若乃花勝
67 дэх Мүсашимарү Кооёо 武蔵丸光洋
68 дэх Асашорюү Акинори 朝青龍明徳
69 дэх Хакүхо Шоо 白鵬翔
70 дэх Харүмафүжи Коохэй 日馬富士公平
71 дэх Какүрюү Рикисабүро 鶴竜力三郎
72 дэх Кисэносато Ютака 稀勢の里寛