Цамхаг (техник)

Техникт бүх төрлийн босоо хэлбэрийн (өндөр нь урт ба өргөнөөс хэд дахин их) төхөөрөмжүүдийг цамхаг буюу колонн — (Латин: Columna - цамхаг, багана) гэж нэрлэдэг. Жишээ нь:

  • Абсорбцийн цамхаг - хийн холимогуудыг хооронд нь салган ялгах зориулалт бүхийн дулаан-жин-солилцооны төхөөрөмж;
  • Ректификацийн цамхаг - шингэн холимгуудыг хооронд нь салган ялгах зориулалт бүхий дулаан-жин-солилцооны төхөөрөмж;
  • Синтезийн колонн - химийн элементүүдийн холбох замаар химийн нэгдлийг гарган авахад зориулагдсан төхөөрөмж.
Disambiguation
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.