Циклон

Агаарын бага даралтын үед үүссэн агаарын хуйлрааг циклон гэнэ.

Циклон нь 2 хэсэгт хуваагддаг (эсрэг циклон,циклон) Өвөл зуны температурын зөрөөг дагаж агаарын даралтын хэлбэлзэл ч их байдаг. Үүнээс болж манай орны нутагт зуны улиралд ерөнхийдөө циклон(бага даралт), өвлийн улиралд эсрэг циклон(их даралт) тогтоно.