Шансигийн газар хөдлөлт

Газар хөдлөлтийн голомт болох Шанси мужийг улаан, газар хөдлөлтөд нэрвэгдсэн бусад мужийг улбар шар өнгөөр үзүүлэв. Энэ газрын зураг дахь засаг захиргааны нэгжүүд нь тухайн үеийн Мин улсынх биш, одоогийн БНХАУ-ынхаар байгаа гэдгийг анхаарна уу.

Шансигийн газар хөдлөлт нь 1556 оны 1 сарын 23-нд Хятадын Шанси мужид гарсан бөгөөд 830,000 хүний амь насыг авч одсон юм. Түүхэн дэх хамгийн хүчтэй газар хөдлөлтөд тооцогддог.