Шаравтар лидэр

Монгол орны эмийн ховор ургамалд шаравтар лидэр, үнэгэн сүүлхэй лидэр гэсэн хоёр зүйл ордог. Гонзгойвтор өндөгөрхүү юм уу,зууван илтсээс тогтсон өдлөг навчистай, тавиас далан см өндөр иш, мөчрийнхөө оройд цайвар шаргал өнгийн баг цэцэг бүхий шаравтар лидэр нь Монгол дагуур, Дорнод Монголын хээр талын толгодын хажуу, нуур, голын эрэг дагаж ургана. Хусан төглийн хормойгоор бас тааралдана. Энэ ургамал үндсэндээ алкалоид, навчиндаа гликозид, С витамин, цэцгэндээ эфирийн тос агуулсан байдаг. Шаравтар лидэрийн үндсийг дорно дахины эмнэлэгт дотрын зарим өвчин болон халуун намдаах, тайвшруулахад өргөн хэрэглэж иржээ. Энэ ургамлын үндэсний хандыг төлийн уушигны өвчин анагаах, эх малын хаг саатахад хэрэглэдэг.