Шекты

Шекты (казах хэл: Шекті) (бас чекты, чикли, чекли гэх мэтээр бичсэн нь бий) - Бага жузийн бүрэлдэхүүн дэх алимулы овгийн зургаан салбарын нэг болдог, том бөгөөд олон тоотой казах овог.