Шенгений гэрээ

1985 оны 6 сарын 14 өдөр Шенгений гэрээ байгуулагдсан байна. Энэ гэрээний дагуу Европын холбоонд нэгдсэн орнуудын иргэд харилцан чөлөөтэй зорчих, бараа худалдааны эргэлтэд гаалийн хориг саад учруулахгүй байхыг тусгажээ. Энэ гэрээ 1995 оны 3 сарын 26-нд хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн юм.

1985 Люксенбургийн Шенген хотод Франц, Голланд, Люксенбург, Герман улсууд визийн чөлөөт коридор буй болгох зорилгоор гэрээ байгуулсан байна.

Дараахан нь:

  • - Австри
  • - Бельги
  • - Герман
  • - Грек
  • - Испани
  • -Итали
  • -Люксенбург
  • -Голланд
  • - Португали
  • - Франц энэ гэрээнд багтаж байв.

2001-03-25-наас Дани, Исланд, Норвег, Финланд, Швед улсууд уг гэрээнд нэгджээ.

2007-12-21-нээс Эстони, Латви, Литва, Чех, Унгар, Мальт, Польш, Словен, Словак улсууд Шенгений гэрээнд нэгдэж орно. Шенгений гэрээнд нэгдсэн орнууд 60-90 хоногийн хугацаанд харилцан визгүй зорчих боломжтой.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.