Шилка гол

Шилка
Эх Ингэдэй + Онон гол
Адаг Эргүнэ мөрөнАмар мөрөн
Байршил Өвөр Байгалын хязгаар (Орос)
Урт 560 км
Урсац 521 м³/с
Ус цуглуулах талбай 206.000 км²
Голын систем Шилка гол

Шилка гол нь Онон мөрнөөс эх авдаг, Амар мөрний баруун цутгал болох гол юм.

Онон-Шилка мөрөн-Амар мөрөн нь уртаараа (818км + 560км + 2874км) дэлхийд эхний 10-т ордог.