Ширак аймаг

Шира́к (Շիրակի) — Армени улсын 2679 км² газар нутаг, 28 түмэн хүнтэй аймаг. Төв нь Гюмри хот.