Эзлэхүүн

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search
Физикийн тоо хэмжээ
Нэр Эзлэхүүн
Томьёоны тэмдэглэгээ
Уламжлагдсан Урт
Тоо хэмжээ- ба
нэгжийн систем
Нэгж Хэмжээс
СИ м3 L3
сгс см3 L3
Планк Планкийн эзэлхүүн

Хатуу биеийн эзлэхүүн гэдэг нь хир хэмжээний орон зай эзэлж буйг харуулсан гурван хэмжээст ухагдахуун юм. Ихэвчлэн тоогоор илэрхийлэгддэг. Шулуун ирмэгтэй, дугариг биетүүдийн эзэлхүүнийг арифметик томъёо ашиглан тооцоолж болно. Бусад муруй хэлбэртэй биетүүдийн эзэлхүүнийг тухайн биетийг маш их хэмжээний жижигхэн кубуудээс эсвэд нэг тэнхлэгтэй олон жижиг цилиндр дискнүүдээс бүрдсэн гэж ойролцоолон тэдгээр олон жижиг хэсгүүдийн эзэлхүүнүүдийг нэмэх замаар интеграл тоолол ашиглан тооцоолж болдог. Мөн зөв биш хэлбэртэй биетийн нягт нь шингэний нягтаас бага байх тохиолдолд түүнд нэмэлт хүнд биет зүүн шингэнд живүүлж улмаар шингэний түрж гарсан эзэлхүүнээс зүүсэн биетийн эзэлхүүнийг хасах замаар тухайн зөв биш биетийн эзэлхүүнийг тооцоолж болдог. Мөн нэгж нь уртын нэгжийг куб зэрэгт дэвшүүлсэнтэй тэнцүү. Жишээлбэл 1см*см*см v=r*m

Эзлэхүүн нь талбай болон өндрийн нэгж векторүүдийн скаляр үржвэр бөгөөд цэвэр математик ухагдахуун тул энэ нь орон зайн хоосон цэгүүдийн олонлогийг илэрхийлэх тоо юм гэж үзнэ.