Экстрим спорт

Экстрим спорт (англ. Extreme sport) гэдэг нь тэсвэр тэвчээр, эр зориг шаардсан эрсдэлтэй спортыг хэлнэ.

Үүнд:

  1. Усан спорт буюу ширүүн урсгалт гол мөрөнд завиар сэлүүрдэх спорт
  2. Агаарын спортын төрлүүд