Эрээн (Дорнод)

(Эрээн-с чиглүүлэгдэв)

Эрээн нь Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын нутагт орших тосгон юм.