Эсэнбөх

Эсэнбөх хан нь 1310-1319 оны хооронд Цагаадайн хант улсыг захирч байсан. Тэрээр Дува ханы том хүү юм.

Өмнөх
Кебек
Цагаадайн хант улсын хан
1310-1319
Дараах
Кебек