Юньлинь

Юньлинь (雲林縣, Yunlin) — Тайвань орны Тайвань мужийн харьяа шянь (хошуу). Засаг захиргааны төв — Доулю хот.