Үрүчи

Үрүчи (1195?-1211?/1213?) бол Чингис хааны нэгэн татвар эмээс төрсөн 5 дахь хүү нь юм. Түүний тухай Юань улсын сударт тэмдэглэжээ. Тэрээр Алтан улсын баруун нийслэл Юньжун буюу одоогийн Датун хотыг бүслэн байлдах үед залуудаа энджээ. Үр хүүхэдгүй.