Rich Internet Application

Rich Internet application (RIA, «Баялаг Интернет хэрэглэг») нь ширээний компьютерийн хэрэглээний програмуудын ихэнх шинж чанарыг агуулсан веб хэрэглэг бөгөөд ихэвчлэн виртуал машин, JavaScript-ийн өртгөтгөсөн хэрэглээ, браузерийн плагин зэргээр биеллээ олдог юм.