Аль-Хорезми

Аль-Хорезми
Зөвлөлт Холбоот Улсын шуудангийн марк (1983 он)
Төрсөн ойролцоогоор 783
Нас барсан ойролцоогоор 850
Үндэстэн Перс
Юугаараа алдаршсан Алгебрийн судалгаа

Мухаммед ибн Муса Хорезми (перс. محمد بن موسی خوارزمی, Mohammad ebne Mūsā Khwārazmī, Хорезм, ойролцоогоор 783 — ойролцоогоор 850) нь төв азийн математикч, одон орон судлаач, газар зүйч, сонгодог алгебрийг үндэслэгч юм.