Анаклет

Гэгээн Анаклет
Өргөмжлөгдсөн c. 79
Сэнтийнээс буусан c. 92
Өмнөх Линус
Дараах I Клемент
Хувийн мэдээлэл
Төрсөн тодорхойгүй
Ром, Ромын эзэнт гүрэн
Нас барсан c. 92
Ром, Ромын эзэнт гүрэн
Гэгээн
Тэмдэглэлт өдөр 4 сарын 26
Хүндлэгддэг шашин Католик шашин

Гэгээн Анаклет нь Католик шашны 3 дахь Пап юм.