Линус

Гэгээн Линус
Өргөмжлөгдсөн 67
Сэнтийнээс буусан 76
Өмнөх Петр
Дараах Анаклет
Санваартны хэргэм хүртээсэн Гэгээн Паул
Хувийн мэдээлэл
Төрсөн тодорхойгүй
Тоскана, Ромын эзэнт гүрэн
Нас барсан 76
Ром
Гэгээн
Тэмдэглэлт өдөр 9 сарын 23
Хүндлэгддэг шашин Англикан
Лютерийн урсгал
Католик шашин

Эрт үеийн түүхэн эх сурвалжаас Гэгээн Линусыг хоёр дахь Ромын Пап байсан гэж үздэг.