Ангилал:Варшавын Техникийн Их Сургуулийн хүндэт доктор