Ангилал:Дресдений Техникийн Их Сургуулийн хүндэт доктор