Ангилал:Нутаг дэвсгэрийн нэгжийн статистикийн бүртгэл-3-Бүс нутаг