Ангилал:Урьдын нисэх онгоцны хөдөлгүүр үйлдвэрлэгч