Байгалийн нөөц

Байгалийн нөөц гэж хүний гараар бүтээгдээгүй, байгальд байдаг, хүмүүсийн оршин тогтнох хэрэгсэл юм. Үүнд ус, хөрс, ургамал, амьтан, шууд ба боловсруулсан хэлбэрээр ашигладаг эрдсүүд хамаарагддаг. Байгалийн нөөц хүмүүсийн хоол унд, хувцас, орон байр, түлш эрчим хүч, аж үйлдвэрийн түүхий эдийн эх үүсвэр нь болдог.

Ангилал[засварлах | кодоор засварлах]

Байгалийн нөөцийг ашиглах байдлаар нь:

 • Үйлдвэрлэлийн
 • эрүүлийг хамгаалахын
 • Гоо сайхны
 • Шинжлэх ухааны гэх мэт,

Байгалийн ямар бүрдүүлэгчид хамаарагдахаар нь:

 • Газрын
 • Усны
 • Ойн
 • Эрдэст
 • Эрчим хүчний гэх мэт,

Нөөцийн хэрэглэгдэх байдлаар нь:

 • Шавхагдашгүй
 • Шавхагддаг

Шавхагддаг нөөцийг нь дахин сэргээгдэх, сэргээгдэхгүй гэж ангилна. Сэргээгдэхгүй нөөц гэдэг нь дахин бий болгохгүй болон бий болгосон ч түүнийг хүн ашиглахаас удаан бий болдог нөөц орох ба энэ нь газрын баялаг юм. Үүнийг ашиглавал муу үр дүнд хүргэдэг. Сэргээгдэхгүй нөөцийг хэмнэлттэй, зохистой ашиглах хэрэгтэй ба аль эсвэл алдагдал бага гаргах шаардлагатай. Харьцангуй сэргээгдэх нөөцөд газрын баялаг, ойн нөөц хамаарагдана. Хөрс хамгийн үнэтэй нөөц бөгөөд цаг уур, амьд организмын оролцоотойгоор маш удаан сэргээгдэнэ.