Баримт бичиг

Баримт бичиг (герман. Dokument, латин. documentum — гэрчилгээ, баталгаа) гэдэг нь тодорхой нэгэн биет зүйл дээр бичигдсэн бичмэл гар болон хэвлэсэн текст, дуу авианы бичлэг, дүрс хэлбэр бичигдэж мэдээлэл агуулсан зүйлийг хэлнэ.

Түүхийн туршид мэдээлэл агуулах зүйлүүд өөрчлөгдөж ирсэн бөгөөд тэдгээр нь цаас, цоолбортой карт, гэрэл зургийн хальс, CD, уян диск, соронзон хальс, шавар шахмал гэх мэт байж болно. Баримт бичгийн боловсруулалтыг автоматжуулахын тулд компьютерийг 20-р зуунаас өргөнөөр ашиглаж ирсэн юм.

Баримт бичгийн гүйцэтгэх үүрэг:[засварлах | кодоор засварлах]

Мэдээлэл - мэдээллийг баримтжуулах, хадгалах, хангах хэрэгцээ шаардлагаар тодорхойлогддог;

Харилцаа холбоо - баримт бичиг нь цаг хугацаа, орон зайд мэдээлэл солилцох хэрэгсэл юм;

-баримт бичгийн чиг баримжаа нь нэг чиглэлд (дээрээс доош, доороос дээш);

-хоёр талын баримт бичиг;

Нийгмийн - шууд нийгмийн мэдээллийг бүртгэх, хадгалах, дамжуулахаас бүрдэнэ; Баримт бичиг бүр нь нийгмийн зарим хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн бүтээгдсэн тул нийгмийн ач холбогдолтой юм.

Соёл - нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн соёлын уламжлал, гоо зүйн хэм хэмжээ, зан үйлийг хадгалах, дамжуулах баримт бичгийн чадвар;

Удирдлагын - үйл ажиллагааг удирдах арга зам болох баримт бичиг;

Хууль эрх зүйн - баримт бичиг нь эрх зүйн хэм хэмжээ, эрх зүйн харилцааг нэгтгэх, (эсвэл) өөрчлөх арга зам болж ажилладаг;

Түүхэн - баримт бичиг нь үүссэн цагаасаа хойшхи түүхэн эх сурвалж болдог.