Бахарай хошууч

Бахарай хошууч нь ар халхын хиад боржигин овгийн Онохуй үйзэн ноёны Алтай хатнаас төрсөн хөвүүн, Цогт хунтайжийн эцэг юм. Мадай тайгал хатнаас нь Түмэнхэн Цогт хунтайж төрсөн.