Брахиозавр

Брахиозавр
Оршин байсан хугацаа: Хожуу Юрийн галавЭрт Цэрдийн галав?
АНУ-ын Байгалийн түүхийн музейн гадаа байх хүрэл хөшөө
АНУ-ын Байгалийн түүхийн музейн гадаа байх хүрэл хөшөө
Биологийн ангилал
Аймаг: Амьтан
Хүрээ: Хөвчтөн
Анги: Мөлхөгч
Дээд баг: Үлэг гүрвэл
Баг: Завртан
Дэд баг: Завроподтон
Доод баг: Завропод
Овог: Брахиозаврынхан
Төрөл: Brachiosaurus
Риггс, 1903
Зүйлүүд

Брахиозавр (Brachiosaurus, Грек хэлний брахион/βραχίων буюу "гар", заврос/σαῦρος буюу "гүрвэл" гэсэн үгнээс гаралтай, өөрөөр хэлбэл "гарт гүрвэл" гэсэн утгатай) нь Хожуу Юрийн галав, магадгүй эрт Цэрдийн галавт амьдарч байсан, завропод үлэг гүрвэлийн нэг төрөл юм. Урд мөч нь хойд мөчөөсөө урт учраас ийн нэрлэгджээ. Дэлхийн хуурай газар дээр байсан амьтдаас хамгийн том амьтдын нэг тус үлэг гүрвэл нь үлэг гүрвэлүүд дундаас ихэд алдартай, гэхдээ түүний нэг зүйл болох Жираффатитан буюу аварга анааш (B. brancai) нь кино, ном зохиолд их гардаг.