Бурхны ном

From Википедиа
Jump to navigation Jump to search

Бурхны номбуддын шашны зохиосон аливаа ном, судрын ерөнхий нэрийдэл.[1] Үүнд хамгаас нэртэй гурван хөлгөн судар бий.

Эх сурвалж[edit | edit source]