Бэрс

Шатрын дүрсүүд
Chess king icon.png Ноён
Chess queen icon.png Бэрс
Chess rook icon.png Тэрэг
Chess bishop icon.png Тэмээ
Chess knight icon.png Морь
Chess pawn icon.png Хүү

Бэрс (англ. Queen, ♕♛) нь шатрын дүрсүүдийн нэг юм.

Chess piece - White queen.jpg
Chess piece - Black queen.JPG

Анхны байрлал[засварлах | кодоор засварлах]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess qdd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess qll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Бэрсийн анхны байрлал

Тоглоомын эхэнд цагаан бэрс d1, хар бэрс d8 нүдэнд байна.

  • Бэрсийг Q үсгээр тэмдэглэнэ.


Нүүдэл[засварлах | кодоор засварлах]

Бэрсийн нүүдэл
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png
Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess qld44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ood44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Үндсэн зарчим
Босоо, хөндлөн, ташуу бүх чиглэлд дурын нүдэнд нүүж чадна.


Зураг 1 : Бэрсний хөлд эсрэг талын дүрс байвал түүнийг идэж чадна.
Идсэний дараа уг дүрсийн байсан нүдэнд бууна.
Зураг 2 : Өөрийн талын дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Зураг 3 : Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.
Бэрсийн нүүдэл 1
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess bdd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess rdd44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess qld44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ndd44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Айлын дүрсийг идэж чадна.
Бэрсийн нүүдэл 2
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess pld44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess pld44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess qld44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ood44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess kld44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Өөрийн талын дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Бэрсийн нүүдэл 3
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png
Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess xxd44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess pld44.png Chess pll44.png Chess rdd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess ool44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess qld44.png Chess ool44.png Chess pdd44.png Chess xxl44.png Chess xxd44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess ool44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess ood44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess ood44.png Chess l44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.


Үнэлгээ[засварлах | кодоор засварлах]

  • Шатрын 6 дүрсэн дунд ноёныг эс тооцвол хамгийн хүчтэй.
  Ноён Бэрс Тэрэг Тэмээ Морь Хүү
Дүрсүүдийн үнэлгээ 9 5 3 3 1
  • Энэ үнэлгээ нь абсолют биш бөгөөд тухайн нөхцөл байдлаас хамаарч өөрчлөгдөнө.