Тэмээ (шатар)

Шатрын дүрсүүд
Chess king icon.png Ноён
Chess queen icon.png Бэрс
Chess rook icon.png Тэрэг
Chess bishop icon.png Тэмээ
Chess knight icon.png Морь
Chess pawn icon.png Хүү

Тэмээ (англ. Bishop - лам, орос. Слон - заан, ♗♝) нь шатрын дүрсүүдийн нэг юм.

Chess piece - White bishop.JPG
Chess piece - Black bishop.JPG

Эхний байрлал[засварлах | кодоор засварлах]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess bdl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess bdd44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess bld44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess bll44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Тэмээний эхний байрлал

Тоглоомын эхэнд цагаан тэмээнүүд c1, f1, хар тэмээнүүд c8, f8 нүдэнд байрлана.

  • Тэмээг B гэж тэмдэглэнэ.
  • Тэмээнүүд нь эсвэл зөвхөн хар, эсвэл зөвхөн цагаан нүдэнд л бууж чаддаг бөгөөд хар хөлийн тэмээ, цагаан хөлийн тэмээ гэж тус тус нэрлэнэ.


Нүүдэл[засварлах | кодоор засварлах]

Үндсэн зарчим
Тэмээ нь ташуулдан хэдэн ч нүд нүүж болно. Тэмээ нүүж болох нүднүүдийг Тэмээний хөл гэнэ.
Тэмээний нүүдэл 1
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess bll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Цагаан хөлийн тэмээ
Тэмээний нүүдэл 2
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xod44.png
Chess xod44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xod44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess xod44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xod44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess xod44.png Chess l44.png Chess xod44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess bld44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess xod44.png Chess l44.png Chess xod44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess xod44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xod44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess xod44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess xod44.png Chess l44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Хар хөлийн тэмээ


Зураг 1 : Тэмээний хөлд айлын дүрс байвал түүнийг идэж чадна. Идэхдээ тэр дүрс байсан нүдэнд бууна.
Зураг 2 : Өөрийн талын дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Зураг 3 : Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.
Зураг 1
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess qdl44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess ndl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess bll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Айлын дүрсийг идээд, тэр нүдэнд бууна.
Зураг 2
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess pll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess pll44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess bll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess kll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Өөрийн дүрс байгаа нүдэнд бууж чадахгүй.
Зураг 3
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess pdl44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess pll44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess bll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess ool44.png Chess d44.png Chess rdl44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess nll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess xxl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess xxl44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Бусад дүрсийг давж нүүж чадахгүй.


Үнэлгээ[засварлах | кодоор засварлах]

  Ноён Бэрс Тэрэг Тэмээ Морь Хүү
Шатрын дүрсүүд 9 5 3 3 1
  • Энэхүү үнэлгээ нь абсолют үнэлгээ биш бөгөөд тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаална.
  • Хоёр тэмээ хоёулаа байгаа үеийн үнэлгээ нь 3+3=6-аас их.

Онцлог[засварлах | кодоор засварлах]

  • Сайн тэмээ, муу тэмээ хэмээх ойлголт бий.
    • Сайн тэмээ: Өөрийн талын дүрсүүдээр хөдөлгөөнөө хязгаарлуулалгүй, чөлөөтэй нүүх боломжтой тэмээ
    • Муу тэмээ: Өөрийн талын дүрсүүдээр хөдөлгөөнөө хязгаарлуулсан тэмээ
Сайн тэмээний жишээ
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess bdl44.png Chess rdd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess kdl44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess pdl44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess pdl44.png Chess pdd44.png Chess pdl44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess pdd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess bll44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess pld44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess pld44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess pld44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess pld44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess pld44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess rld44.png Chess l44.png Chess kld44.png Chess l44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
d5 дахь цагаан тэмээ нь маш сайн байрлалд байна. Re7 гэж нүүвэл цагаан тал бараг ялна.
Муу тэмээний жишээ
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess kdd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess pdd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess pdd44.png Chess pll44.png Chess pdd44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess pdd44.png Chess pll44.png Chess d44.png Chess pll44.png Chess pdd44.png Chess l44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess pll44.png Chess d44.png Chess bll44.png Chess d44.png Chess pll44.png Chess pdd44.png Chess l44.png
Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess kll44.png Chess d44.png Chess pll44.png Chess d44.png
Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png Chess d44.png Chess l44.png
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Цагаан тал олуулаа үлдсэн байгаа ч тэмээ нь давуу тал олгож чадахгүй байна.