Владимир Мясишев

Владимир Мясишев (19021978)нь Зөвлөлтийн нисэх онгоцны зохион бүтээгч байв. Зохион бүтээгч Владимир Мясишев нь бизон хочит М-4 бөмбөгдөгч онгоцыг бүтээсэн