Гидрологи

Гидрологи — Ус судлалын инженер нь газрын гадарга дээр байгаа усан мандалуудыг судалдаг (Нуур тойром, гол мөрөн, булаг шанд, намаг, мөнх цас мөсөн гол г.м) бөгөөд тэдгээрийн горим, шинж чанар, найрлага, биологийн үйл явцуудыг судлах мэргэжилтэнг ус судлалын инженер гэнэ (Гидрологич) гэнэ.