Гондэр

Гондэр (ጎንደር, Gondar) — Этиопын 25 түмэн хүнтэй хот.