Гэгээрлийн үе

Гэгээрлийн эрин үе бол 18-р зууны Европ дахь соёлын хөдөлгөөн юм. Энэ нь Францад хамгийн алдартай байсан бөгөөд түүний удирдагчид Вольтер, Денис Дидрот гэх мэт гүн ухаантнууд байв. Дидрот нь хүн бүрт нээлттэй болох анхны том нэвтэрхий толь болох Encyclopédie-ийг бичиж оруулснаар Гэгээрлийн санаа бодлыг түгээн дэлгэрүүлсэн. Гэгээрэл нь өмнөх шинжлэх ухааны хувьсгал болон Рене Декартын санаа бодлоос үүсэлтэй.