Дарангуйлал

Засаглалын систем бүхий дэлхийн газрын зураг

Дэлхий дээрх засаглалын систем

Бүгд Найрамдах Улсын засаглалтай төрийн хэлбэр:

Хаант засаг бүхий төрийн хэлбэр:

Дарангуйллын систем (ихэвчлэн БНУ-д):
  Үндсэн хуульт засгийн газар нь унасан
(де-факто ихэнхдээ цэргийн дарангуйлал)

  бусад системүүд эсвэл тодорхой бус улс төрийн байдал
Мэдээ: 2012 он

Дарангуйлал (лат. dictatura)- төрийн эрх мэдэл тодорхой нэг хүнд болон нэг бүлэг хүмүүст төвлөрсөн улс төрийн дэглэмийг хэлнэ.