Жаха Хамбу

Жаха Хамбу бол Хэрэйдийн Ван ханы дүү юм. Тэрээр хоёр охинтой байсан бөгөөд Ибага бэхи болон Сорхагтани Бэхи нар юм.