Jump to content

Загвар:Инфобокс Гараг

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
{{{name}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
Нээлт
Нээсэн хүн {{{discoverer}}}
Нээсэн газар {{{discovery_site}}}
Нээсэн огноо {{{discovered}}}
Нээсэн арга {{{discovery_method}}}
БГТ нэршил {{{mp_name}}}
Дуудлага {{{pronounce}}}
Өөр нэр[note 1]{{{alt_names}}}
Бага гаргийн
ангилал
{{{mp_category}}}
Тэмдэг нэр {{{adjectives}}}
Эрин {{{epoch}}}
Апоцентр {{{apoapsis}}}
Перицентр {{{periapsis}}}
Их хагас тэнхлэг {{{semimajor}}}
Дундаж орбитын радиус {{{mean_orbit_radius}}}
Эксентриситет {{{eccentricity}}}
Орбитын үе {{{period}}}
Үзэгдэх орбитын үе {{{synodic_period}}}
Дундаж орбитын хурд {{{avg_speed}}}
Дундаж гажилт {{{mean_anomaly}}}
Хазайлт {{{inclination}}}
Өнцгийн зай {{{angular_dist}}}
Өгсөгч уулзварын уртраг {{{asc_node}}}
Перицентрийн уртраг {{{long_periastron}}}
Перицентрийн цаг {{{time_periastron}}}
Перицентрийн аргумент {{{arg_peri}}}
Хагас-агууриг {{{semi-amplitude}}}
Юуны дагуул болох {{{satellite_of}}}
Дагуул {{{satellites}}}
Физик шинж чанар
Хэмжээсүүд {{{dimensions}}}
Дундаж радиус {{{mean_radius}}}
Экваторын радиус {{{equatorial_radius}}}
Туйлын радуис {{{polar_radius}}}
Хавтгайжилт {{{flattening}}}
Тойргийн урт {{{circumference}}}
Гадаргын талбай {{{surface_area}}}
Эзлэхүүн {{{volume}}}
Масс {{{mass}}}
Дундаж нягтшил {{{density}}}
Экваторын гадаргын гравитацын хүч{{{surface_grav}}}
Сансрын хоёрдугаар хурд{{{escape_velocity}}}
Эргэх үе {{{rotation}}}
Экватор дахь
эргэх үе
{{{sidereal_day}}}
Экваторын эргэлтийн хурд {{{rot_velocity}}}
Тэнхлэгийн хазайлт {{{axial_tilt}}}
Хойд туйлын баруун мандалт {{{right_asc_north_pole}}}
Хойд туйлын хэлбийлт {{{declination}}}
Туйлын эклиптик өргөрөг {{{pole_ecliptic_lat}}}
Туйлын эклиптик уртраг {{{pole_ecliptic_lon}}}
Албедо{{{albedo}}}
Температур {{{single_temperature}}}
Гадаргын темп.
   temp_name1
   temp_name2
багадундажих
(min1)(mean1)(max1)
(min2)(mean2)(max2)
Спектрал төрөл{{{spectral_type}}}
Үзэгдэх гэрэлтэлт {{{magnitude}}}
Абсолют гэрэлтэлт (H) {{{abs_magnitude}}}
Өнцгийн диаметр {{{angular_size}}}
Агаар мандал
Гадаргын даралт {{{surface_pressure}}}
Өндрийн хуваарь {{{scale_height}}}
Бүтэц {{{atmosphere_composition}}}