Загвар:Инфобокс Олон улсын гэрээ

{{{Titel}}}
Огноо: {{{Datum}}}
Суурин: {{{Ort}}}
Хэл: {{{Sprache}}}
Заалт: {{{Fundstelle}}}
Гэрээний төрөл: {{{Vertragstyp}}}
Хуулийн анги: {{{Rechtsmaterie}}}
Үзэглэсэн: {{{Unterzeichnung}}}
Баталсан: {{{Ratifikation}}}Баримт[засварлах]

Ашиглах үлгэр[кодоор засварлах]

{{Инфобокс Олон улсын гэрээ
| Titel     = <!-- Бүрэн нэрийг энд бичнэ -->
| Titel (engl.) = <!-- Бүрэн нэрийг англиар -->
| Kurztitel   = <!-- Нэрийн богино хувилбар -->
| Abkürzung   = <!-- Нэрийн товчлол -->
| Logo     = <!-- Лого -->
| Datum     = <!-- Он сар өдөр -->
| Ort      = <!-- Суурин -->
| Sprache    = <!-- Гэрээ хийгдсэн хэлнүүд -->
| Inkrafttreten = <!-- Хүчин төгөлдөр болсон хугацаа -->
| Fundstelle  = <!-- Тухайн улсуудын хуулийн заалт --> 
| Fundstelle (mongolsich) = <!-- Монгол Улсын ямар хуулиар мөрдөж буй заалт --> 
| Vertragstyp  = <!-- Гэрээний төрөл --> 
| Rechtsmaterie = <!-- Хуулийн заалтын төрөл, Жишээ нь: Эрх зүйн, Тээврийн, Байгаль орчны, Гэмт хэргийн гэх мэт --> 
| Unterzeichnung = <!-- Гэрээнд оролцон гарын үсэг зурсан улсуудын тоо --> 
| Ratifikation = <!-- Гэрээг батлан мөрдөж буй улсуудын тоо --> 
| Europäische Gemeinschaft = <!-- Европын Нийгэмлэг хэзээ орсон --> 
| Deutschland  = <!-- Герман улсад мөрдөж эхэлсэн; Тайлбар: Герман хэлнээс энэ инфобоксыг оруулсан учир герман хэлтэй улсуудын мөрдөж эхэлсэн хугацаа энд байгаа, бичихгүй байсан ч болно. Доорх жишээг үзнэ үү! --> 
| Liechtenstein = <!-- Лихтенштайн улсад мөрдөж эхэлсэн --> 
| Österreich  = <!-- Австри улсад мөрдөж эхэлсэн --> 
| Schweiz    = <!-- Швейцар улсад мөрдөж эхэлсэн --> 
| Bild     = <!-- Зураг --> 
| Bildtext   = <!-- Зургийн тайлбар --> 
}}

Жишээ[кодоор засварлах]

Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц
Богино гарчиг: Зүйлийг Хамгаалах Вашингтоны Олон Улсын Гэрээ
Гарчиг (англ.): Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Товчлол: CITES (ЗХВОУ)
Жишээ лого: Энд Европын Холбооны Шүүх
Жишээ лого: Энд Европын Холбооны Шүүх
Огноо: 1973 оны 3-р сарын 3
Хэрэгжсэн: 1975 оны 7-р сарын 1
Суурин: ШвейцарШвейцар Женев, Швейцар
Хэл: Англи, испани, орос, франц, хятад
Заалт: cites.org
Гэрээний төрөл: Олон улсын (НҮБ)
Хуулийн анги: Байгаль хамгаалал
Үзэглэсэн: 183
Баталсан: 183

Гэрээнд оролцогч улсууд
Гэрээнд оролцогч улсууд
Гэрээнд оролцогч улсууд


{{Инфобокс Олон улсын гэрээ
| Titel = Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц
| Titel (engl.) = Convention on International Trade<br />in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
| Kurztitel = Зүйлийг Хамгаалах Вашингтоны Олон Улсын Гэрээ
| Abkürzung = CITES (ЗХВОУ)
| Logo = [[Файл:Emblem of the Court of Justice of the European Union.svg|150px|frameless|none|Жишээ лого: Энд Европын Холбооны Шүүх]]
| Datum = 1973 оны 3-р сарын 3
| Ort = {{CHE|Ziel=Женев}}, [[Швейцар]]
| Sprache =[[Англи хэл|Англи]], [[Испани хэл|испани]], [[Орос хэл|орос]], [[Франц хэл|франц]], [[Хятад хэл|хятад]]
| Inkrafttreten = 1975 оны 7-р сарын 1
| Fundstelle = [http://www.cites.org/eng/disc/text.php cites.org]
| Fundstelle (mongolisch) = 
| Vertragstyp = Олон улсын ([[Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага|НҮБ]])
| Rechtsmaterie = [[Байгаль хамгаалал]]
| Unterzeichnung = 183
| Ratifikation = 183
| Europäische Gemeinschaft = 
| Bild =CITES.svg
| Bildtext = Гэрээнд оролцогч улсууд
}}

Энэхүү загвартай холбоотой асуулт байвал хэлэлцүүлгийн хуудаст бичиж үлдээнэ үү.