Jump to content

Загвар:Инфобокс бөөмс

Википедиа — Чөлөөт нэвтэрхий толь
Хэрэглэх зааварчилгааг Template:Infobox Particle-с үзнэ үүUsage[кодоор засварлах]

{{Infobox Particle
| bgcolour =
| name = 
| image = 
| caption = 
| num_types = 
| composition = 
| family = 
| group = 
| generation =
| interaction = 
| particle = 
| antiparticle = 
| status = 
| theorized = 
| discovered = 
| symbol = 
| mass = 
| mean_lifetime = 
| decay_particle = 
| electric_charge = 
| color_charge = 
| spin = 
| num_spin_states = 
}}
Параметр Тодорхойлолт
bgcolor Суурь өнгө
name Бөөмийн нэр (Заавал)
image Зураг (бүрэн викикод хэрэглэх шаардлагатай)
caption Зургийн тайлбар
num_types Тухайн бөөмийн бусад төрлүүд \тоо\
composition Тухайн бөөмийн бүтэц
family Тухайн бөөм Фермион уу эсвэл Бозон-д багтах уу гэдгийг
group Тухайн бөөм Лептон, Кварк, Gauge boson уу?
generation Тухайн бөөм нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар бөөмийн хуваагдалд харъяалагдах уу? Does the particle belong to the first, second or third particle generation?
interaction Тухайн бөөм ямар төрлийн харилцан үйлчлэлд ордог вэ - Гравитац, Сул харилцан үйлчлэл, Хүчтэй харилцан үйлчлэл эсвэл Цахилгаан соронзон харилцан үйлчлэл?
particle Эсрэг бөөмийг үзэх
antiparticle Тухайн бөөмийн эсрэг бөөм нь юу вэ? Use particle for refererring from an antiparticle page to a particle one. Wikiink if appropriate.
status Тухайн эгэл бөөм таамаглал уу эсвэл тогтоогдсон \батлагдсан\ уу гэдгийг
theorized Хэн, хэдэн онд анх онолын хувьд дэвшүүлэн тавьж, баталсан вэ?
discovered Хэн, хэдэн онд нээсэн бэ?
symbol Тэмдэглэгээ
mass Бөөмийн масс
mean_lifetime Тухайн эгэл бөөм задарч дуусах хугацаа
decay_particle Тухайн эгэл бөөм ямар эгэл бөөм рүү задрах \хувирах\ вэ?
electric_charge Тухайн бөөмийн цахилгаан цэнэгийн хэмжээ?
color_charge How much color charge does the particle carry? What types?
spin Ямар спинтэй вэ?
num_spin_states Спины хэдэн төлөвтэй \төрөл\ вэ?