Хүчтэй харилцан үйлчлэл

Хүчтэй харилцан үйлчлэл буюу цөмийн хүчтэй хүч (англ. strong interaction, strong force, strong nuclear force, color force, орос. сильное ядерное взаимодействие, цветовое взаимоде́йствие, ядерное взаимодействие) - физикийн тулгуур дөрвөн хүчний нэг.

Кваркууд ба глюонууд, тэдгээрээс тогтох нийлмэл бөөм болох адронууд (барионууд ба мезонууд) хүчтэй харилцан үйлчлэлд орно. Ө.х. цөмийн хүчтэй хүч нь кваркууд ба глюонуудыг хооронд нь холбож байдаг хүч бөгөөд, кварк ба глюон нь протон, нейтрон болон бусад атомаас жижиг бөөмийг үүсгэдэг эгэл бөөмс юм.Гадаад холбоос[засварлах | кодоор засварлах]

e:Strong interaction