Хүч

Физикт хүч нь масс бүхий бие хурдсахад нөлөөлдөг. Түлхэх, өргөх, татах зэргээр хүч үйлчилж болно. Биеийн хурдатгал нь түүнд үйлчилж буй бүх хүчний вектор нийлбэрээс шууд хамаардаг (үүнийг тэнцүү үйлчлэгч хүч эсвэл дүгнэгч хүч гэдэг). Том хэмжээтэй биесийг эргэлдэх, деформацад орох эсвэл түүн дээрх даралт ихсэх зэрэгийн шалтгаан нь хүч байж болно. Эргэлдэх үзэгдэлийг хүчний моментоор тодорхойлдог бол харин деформац болон даралтыг хүчний үүсгэсэн хүчлэгээр тодорхойлж болно.[1][засварлах | кодоор засварлах]

Биед үйлчилж буй тэнцүү үйлчлэгч хүч нь математикийн хувьд тухайн биеийн импульсын моментын хугацаанаас хамаарсан өөрлөлттэй тэнцүү байдаг.[2] Импульсын момент нь вектор хэмжигдэхүүн (чиглэл болон хэмжээ бүхий) учир хүч нь мөн вектор хэмжигдэхүүн юмаав

Ишлэл[засварлах | кодоор засварлах]

  1. e.g. Feynman, R. P., Leighton, R. B., Sands, M. (1963). Lectures on Physics, Vol 1. Addison-Wesley.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link); Kleppner, D., Kolenkow, R. J. (1973). An introduction to mechanics. McGraw-Hill.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link); Young, H.D., Freedman, R.A. (2004). Sears & Zemansky's University Physics. Pearson Addison-Wesley.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link).
  2. See for example pages 9-1 and 9-2 of Feynman, Leighton and Sands (1963).

Гадаад холбоос[засварлах | кодоор засварлах]

Wiktionary
Wiktionary
Wiktionary: Хүч – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу