Деформац

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search
Атомын түвшинд зэсийн (111) пластик хэлбэржилтийг харуулсан байдал. Оронт торын бүтцэд өөрчлөлт ороогүй бүх атомуудыг харуулаагүй ба өнгөний код нь Мизесийн хүчдэлийн талбарыг зааж байна.

Деформац (лат. Deformatio, орчуулбал хэв гажилт эсвэл хэлбэржилт) гэдэг нь континуум механикт биет гадны хүчний нөлөөнд орон, түүний улмаас өөрийн хэлбэрээ өөрчлөхийг нэрлэдэг. Хэлбэржилт нь уртын өөрчлөлт (сунгалт) эсвэл өнцгийн өөрчлөлт (гажилт) хэлбэрээр мэдэгдэнэ. Хэлбэржилтийг гажилтын тензорын тусламжтайгаар дүрсэлнэ. Гаднаас үйлчлэх хүчний эсрэг үйлчилж байгаа биетийн хүчийг хэлбэржилтийн эсэргүүцэл гэж нэрлэнэ.

Аливаа нэгэн биед хүч үйлчилбэл хэлбэр байрлал нь өөрчлөгдөнө. Харин буцаж хэвэндээ орохыг уян харимхайн деформац гэнэ. Анхны байрлалдаа орохгүй бол деформацад орсон гэсэн үг.