Цөмийн физик

Цөмийн физик гэдэг нь атомын цөмийн бүтэц, хувирлыг судалдаг физикийн шинжлэх ухааны нэгэн салбар. Атомын цөм эгэл бөөмсийг бүртгэх, тэдгээрийн хувирлыг судлахад, тусгай төхөөрөмжүүдийг ашигладаг. Тэдгээрийн тоонд спинтарископ, Гейгерийн тоолуур, Вильсоны камер зэрэг хамаарна. Цөмийн бие тогтворгүй цөм нь цацраг идэвхт цацрагаар ангилагдана