Импульс

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Харайх: Удирдах, Хайлт

Биеийн хөдөлгөөн нь биеийн масс, хурднаас хамаарсан хэмжигдэхүүн байна. Бие, масс, хурдны хэмжигдэхүүнийг импульс гэнэ. Сонгодог механикт импульсийг хугацаатай харьцангуйгаар хүчнээс авсан интегралаар тодорхойлдог:

\mathbf{I} = \int \mathbf{F}\, dt

үүнд

I нь импульс (заримдаа J-ээр тэмдэглэдэг),
F нь хүч бөгөөд
dt нь хязгааргүй жижиг хугацааны өөрчлөлт болно.

Ньютоны хоёрдугаар хуулийг ашиглавал:

\mathbf{I} = \int \frac{d\mathbf{p}}{dt}\, dt
\mathbf{I} = \int d\mathbf{p}
\mathbf{I} = \Delta \mathbf{p}

Улмаар импульс нь биед хүч үйлчилснээр биеийн хүчний моментийн өөрчлөлтөөр тодорхойлогдож болох юм. Мөн үйлчилж буй хүч болон масс нь тогтмол үед импульсийг дараах хялбар хэлбэрээр илэрхийлж болох юм:

\mathbf{I} = \mathbf{F}\Delta t = m \Delta \mathbf{v}

үүнд

F нь тогтмол нийт хүч
\Delta t нь хүч үйлчилсэн хугацааны интервал
m нь биетийн тогтмол масс
Δv нь тухайн хугацааны туршид хүчний үйлчлэлээр бий болсон хурдны өөрчлөлт бөгөөд
v = Δ(mv) нь шугаман моментын өөрчлөлт болно.