Импульс

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

Биеийн хөдөлгөөн нь биеийн масс, хурднаас хамаарсан хэмжигдэхүүн байна. Бие, масс, хурдны хэмжигдэхүүнийг импульс гэнэ. Сонгодог механикт импульсийг хугацаатай харьцангуйгаар хүчнээс авсан интегралаар тодорхойлдог:

үүнд

I нь импульс (заримдаа J-ээр тэмдэглэдэг),
F нь хүч бөгөөд
dt нь хязгааргүй жижиг хугацааны өөрчлөлт болно.

Ньютоны хоёрдугаар хуулийг ашиглан бичвэл:

Улмаар импульс нь биед хүч үйлчилснээр биеийн хүчний моментийн өөрчлөлтөөр тодорхойлогдож болно. Мөн үйлчилж буй хүч болон масс нь тогтмол үед импульсийг дараах хялбар хэлбэрээр илэрхийлж болно:

үүнд

F нь тогтмол нийт хүч
нь хүч үйлчилсэн хугацааны интервал
m нь биетийн тогтмол масс
Δv нь тухайн хугацааны туршид хүчний үйлчлэлээр бий болсон хурдны өөрчлөлт бөгөөд
v = Δ(mv) нь шугаман моментын өөрчлөлт болно.