Карбонат (эрдэс)

Карбонатууд — (Латин: carbonis — нүүрс), нүүрсний хүчлийн (H₂CO₃) давсаар үүсгэгдсэн хамгийн олон гишүүнтэй эрдсийн бүлэг. Хамгийн энгийн төлөөлөгчид нь CaCO₃ ба MgCO₃.